สานใจไทย สู่ใจใต้ http://sanjaithai.sbpac.go.th Fri, 29 Dec 2017 12:24:05 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.8 http://sanjaithai.sbpac.go.th/wp-content/uploads/2017/06/cropped-logo-32x32.png สานใจไทย สู่ใจใต้ http://sanjaithai.sbpac.go.th 32 32 รับสมัครเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เข้ารับทุนการศึกษา มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2560 http://sanjaithai.sbpac.go.th/?p=564 http://sanjaithai.sbpac.go.th/?p=564#respond Fri, 29 Dec 2017 12:13:38 +0000 http://sanjaithai.sbpac.go.th/?p=564 ]]> http://sanjaithai.sbpac.go.th/?feed=rss2&p=564 0 ประกาศการคัดเลือกเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 31 และรุ่นที่ 32 ประจำปี 2560 http://sanjaithai.sbpac.go.th/?p=546 http://sanjaithai.sbpac.go.th/?p=546#respond Thu, 30 Nov 2017 08:44:14 +0000 http://sanjaithai.sbpac.go.th/?p=546 ]]> http://sanjaithai.sbpac.go.th/?feed=rss2&p=546 0 ประกาศรายชื่อเยาวชนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจำปี 2560 http://sanjaithai.sbpac.go.th/?p=535 http://sanjaithai.sbpac.go.th/?p=535#respond Thu, 19 Oct 2017 03:39:14 +0000 http://sanjaithai.sbpac.go.th/?p=535 ]]> http://sanjaithai.sbpac.go.th/?feed=rss2&p=535 0 ประกาศการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 32 (รุ่นพิเศษ) ประจำปี 2560 http://sanjaithai.sbpac.go.th/?p=529 http://sanjaithai.sbpac.go.th/?p=529#respond Wed, 11 Oct 2017 02:22:46 +0000 http://sanjaithai.sbpac.go.th/?p=529 ]]> http://sanjaithai.sbpac.go.th/?feed=rss2&p=529 0 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 31 ประจำปี 2560 http://sanjaithai.sbpac.go.th/?p=522 http://sanjaithai.sbpac.go.th/?p=522#respond Thu, 07 Sep 2017 05:00:21 +0000 http://sanjaithai.sbpac.go.th/?p=522 ]]> http://sanjaithai.sbpac.go.th/?feed=rss2&p=522 0 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 31 ประจำปี 2560 http://sanjaithai.sbpac.go.th/?p=497 http://sanjaithai.sbpac.go.th/?p=497#respond Thu, 10 Aug 2017 07:16:16 +0000 http://sanjaithai.sbpac.go.th/?p=497

ตามประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 31 ประจำปี 2560 ไปแล้วนั้น ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ร่วมกับอำเภอทั้ง 44 อำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พิจารณาคุณสมบัติเยาวชนที่สมัคร ปรากฏว่า มีเยาวชนที่คุณสมบัติครบถ้วนซึ่งมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ให้เยาวชนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดังรายชื่อข้างต้น แต่งเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาตามระเบียบของสถานศึกษาที่เยาวชนกาลังศึกษาอยู่ สำหรับการเดินทางไปสอบสัมภาษณ์ให้เยาวชนติดต่อประสานกับทางอำเภอที่ตนเองมีภูมิลำเนาในการรับส่งหรือจะเดินทางด้วยตนเองก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเยาวชน โดยกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. และให้เยาวชนไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์เวลา 08.30 น. ตามสถานที่ดังนี้

1. จังหวัดปัตตานี สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ที่อยู่ ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000 เบอร์โทรศัพท์ 073-336-182
2. จังหวัดยะลา สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 ศอ.บต. ที่อยู่ 60 ถนน สุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 เบอร์โทรศัพท์ 073-274-642
3. จังหวัดนราธิวาส สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนนราสิกขาลัย ที่อยู่ 66 ถนน สุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000 เบอร์โทรศัพท์ 073-511-115
4. จังหวัดสตูล สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตูลวิทยา ที่อยู่ ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทรศัพท์ 074-711-955
5. จังหวัดสงขลา สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทพา ที่อยู่ ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150 เบอร์โทรศัพท์ 074-376-001

สำหรับเยาวชนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์รายใดส่งเอกสารไม่ครบในช่วงการรับสมัครให้นำไปในวันสอบสัมภาษณ์
ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

]]>
http://sanjaithai.sbpac.go.th/?feed=rss2&p=497 0
กิจกรรมส่งเยาวชนโครงการฯ รุ่นที่ 30 กลับภูมิลำเนา http://sanjaithai.sbpac.go.th/?p=450 http://sanjaithai.sbpac.go.th/?p=450#respond Fri, 14 Jul 2017 04:09:10 +0000 http://sanjaithai.sbpac.go.th/?p=450

วันที่ 28 เมษายน 2560 เยาวชนเดินทางกลับ โดยเครื่องบิน C-130 ซึ่งเยาวชนจังหวัดสตูล สงขลา และปัตตานีจะลงที่กองบิน 56  ส่วนเยาวชนจังหวัด ยะลาและนราธิวาส ลงเครื่องที่สนามบินนราธิวาส บ้านทอน จังหวัดนราธิวาส

]]>
http://sanjaithai.sbpac.go.th/?feed=rss2&p=450 0
ดูงานในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลในหน่วยงานราชการต่างๆ http://sanjaithai.sbpac.go.th/?p=422 http://sanjaithai.sbpac.go.th/?p=422#respond Thu, 13 Jul 2017 09:17:55 +0000 http://sanjaithai.sbpac.go.th/?p=422

วันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2560 ดูงานในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลในหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและได้รับการแนะแนวการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี    และพักในมหาวิทยาลัย

]]>
http://sanjaithai.sbpac.go.th/?feed=rss2&p=422 0
ค่ายกรมการปกครอง ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก http://sanjaithai.sbpac.go.th/?p=417 http://sanjaithai.sbpac.go.th/?p=417#respond Thu, 13 Jul 2017 09:13:42 +0000 http://sanjaithai.sbpac.go.th/?p=417

วันที่ 28 – 31 มีนาคม 2560 ค่ายกรมการปกครอง ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมการปกครองกิจกรรมในค่ายได้ทำกิจกรรมฐานต่างๆให้เยาวชนได้เกิดกระบวนการคิด เรียนรู้ รู้จักวางแผนชีวิตของตนเอง

]]>
http://sanjaithai.sbpac.go.th/?feed=rss2&p=417 0
กิจกรรมปฐมนิเทศเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๐ http://sanjaithai.sbpac.go.th/?p=402 http://sanjaithai.sbpac.go.th/?p=402#respond Thu, 13 Jul 2017 09:03:06 +0000 http://sanjaithai.sbpac.go.th/?p=402

วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๐     ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและออกเดินทางในวันที่ 27 มีนาคม 2560   ด้วยรถไฟปรับอากาศไปยังกรุงเทพมหานคร

]]>
http://sanjaithai.sbpac.go.th/?feed=rss2&p=402 0