วันที่ 28 – 31 มีนาคม 2560 ค่ายกรมการปกครอง ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ซึ่งจัดเกมยิงปลาเล่นได้หลายคน|เกมยิงปลาพร้อมสูตรโดยกรมการปกครองเกมยิงปลาเล่นได้หลายคน|เกมยิงปลาพร้อมสูตรในค่ายได้ทำเกมยิงปลาเล่นได้หลายคน|เกมยิงปลาพร้อมสูตรฐานต่างๆให้เยาวชนได้เกิดกระบวนการคิด เรียนรู้ รู้จักวางแผนชีวิตของตนเอง