วันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2560 ดูงานในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลในหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อเปิดโลกเกมยิงปลาเล่นได้หลายคน|เกมยิงปลาพร้อมสูตรให้กับเยาวชนและได้รับการแนะแนวการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี    และพักในมหาวิทยาลัย