หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน

– มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ / มูลนิธิรักเมืองไทย / มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

– สำนักงานศาลยุติธรรม

– กองทัพบก / กองทัพเรือ / กองทัพอากาศ / กองทัพไทย  / สำนักงานเกมยิงปลาเล่นได้หลายคน|เกมยิงปลาพร้อมสูตรแห่งชาติ

– กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

– ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

– องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

– กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

– สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งเกมยิงปลาเล่นได้หลายคน|เกมยิงปลาพร้อมสูตร สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งเกมยิงปลาเล่นได้หลายคน|เกมยิงปลาพร้อมสูตร กรมประชาสัมพันธ์

– คณะกรรรมการอิสลามแห่งเกมยิงปลาเล่นได้หลายคน|เกมยิงปลาพร้อมสูตร เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน|เกมยิงปลาพร้อมสูตร เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน|เกมยิงปลาพร้อมสูตร ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน|เกมยิงปลาพร้อมสูตร ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด มูลนิธิป่อเต็กตึ๋ง มูลนิธิเพื่อสังคมไทย